Mijn naam is Cassandra Whittie, 42 jaar en woonachtig in Apeldoorn. Mijn bloed stroomt sneller wanneer ik met mijn vak bezig ben. Door mijn passie en positieve houding ga ik elke dag met een glimlach naar mijn werk en hoop ik deze positiviteit over te brengen naar de mensen met wie ik werk. Door mijn pragmatische en nuchtere houding, vind ik voor de meeste problemen wel een oplossing en ga die uitdaging dan ook graag aan.  

Na een korte carrière in de horeca, ben ik mij vol overgave gaan storten op de zorg. Ik heb de opleidingen "Sociaal Pedagogisch Werk" en "Maatschappelijk Werk & Dienstverlening" met succes afgerond en ben na mijn studie direct gestart bij Arcuris, een instelling voor maatschappelijke opvang in Apeldoorn. Zij richtten zich destijds met name op daklozen. Ik ben daar gestart als groepswerker in de daklozenopvang. Die tijd heeft mij veel gebracht en ben door die baan goed getraind in het leren omgaan met agressie en weerstand. Door mijn behoefte aan persoonlijke groei en ontwikkeling, ben ik gaan werken in diverse opvangcentra en crisisplekken. Gaandeweg merkte ik dat het individuele werken met mensen mij beter lag dan werken in een groep. Ik heb de overstap gemaakt naar het maatschappelijk werk en heb veel ervaring kunnen opdoen bij diverse instanties. Zo heb ik een aantal jaar als "outreachend hulpverlener" gewerkt voor st. Bredervoort en de GGD. Daarna ben ik gaan werken bij ZorgPlus en IrisZorg. Ik heb in Harderwijk een project mogen opzetten voor zwerfjongeren en heb dit werk ook lang in Apeldoorn gedaan. 

Nu werk ik inmiddels alweer vele jaren met jeugdigen en volwassenen die kampen met meervoudig, complexe problematiek, maar die nog wel in staat zijn om (semi)zelfstandig te wonen. 

Recente ontwikkelingen binnen de zorg, hebben mij in 2016 doen beslissen om (deels) als zelfstandige te gaan werken. Het wordt voor steeds meer mensen moeilijker om de juiste zorg te krijgen en worden vaak als een nummer behandeld. Ik wil de menselijkheid weer terugbrengen in de zorg, doen waarvoor ik opgeleid ben. Ik wil mensen de hulp geven die zij nodig hebben en mijn cliënten helpen om weer een plekje te veroveren in onze maatschappij. 

Mijn manier van werken kenmerkt zich door gelijkwaardigheid, een "niet-oordelende" houding en respect. Ik streef er naar dat mensen mij laagdrempelig en flexibel vinden in het contact. Ik werk vanuit de wensen en hulpvragen van de cliënt en probeer creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen waar mijn cliënten tegenaan lopen. 

De eigenschappen die mij als werker het beste omschrijven zijn; enthousiast, positief, geduldig, betrouwbaar, ruimdenkend, doortastend en met een beetje humor en relativeringsvermogen is geen enkel onderwerp onbespreekbaar.